Grafisk symbol og movie clip symbol

FORSKJELLEN MELLOM GRAFISK SYMBOL OG MOVIE CLIP SYMBOL.

Et Grafisk Symbol er som oftest et statisk symbol. Det kan imidlertid animeres siden det også har en egen tidslinje.

Dersom animasjonen av et grafisk symbol skal synes i hovedtidslinjen må det spille paralellt med denne. Det vil med andre ord si at du MÅ sette av samme antall frames i hovedtidslinjen som animasjonen av det grafiske symbolet er lang. Dette er kanskje en ulempe i forhold til Movie Clip, men fordelen er at du ser symbolet mens du jobber i hovedscenen. Det gjør du ikke med et Movie Clip.

Et grafisk symbol kan dessuten IKKE styres gjennom Actionscript.

MC (Movie Clip) er som regel et animert symbol. Det kan imidlertid også være statisk. MC spiller uavhengig av tidslinjen. Det betyr at MC kan spille selv om hovedtidslinjen står stille. Slik at du kan legge en 20 frames MC på kun 1 frame I hovedtidslinjen din, og den vil da spille av i denne ene framen. Dette er nyttig når du vil at et objekt skal animeres mens det beveger seg over scenen din for eksempel.

Du kan ikke se animasjonen i et MC mens du jobber i hovedtidslinjen. Da må du isteden teste filmen.

MC kan inneholde Actions, knapper og kan også manipuleres gjennom actionscript fra andre MC`er eller fra hovedtidslinjen.


En øvelse for å se denne forskjellen:DEL 1:

-Lag et grafisk symbol: Insert>New Symbol.

-Lag en runding med en strek gjennom. Vi skal få rundingen til å gå rundt, derfor streken slik at vi SER at den går rundt. Merk hele rundingen og gjør den til et symbol! Det må vi gjøre selv om vi allerede er inne i symbolmodus. Ingen ting som ikke er symbol kan røre på seg på den måten vi vil nå.

-Gå inn på tidslinjen din i Symbol Modus, ikke i hovedtidslinjen enda!. Sett en KeyFrame på frame 30. Merk frame 1 og gå til Property Inspector: sett Tween til Motion og Rotate til CCW (Counter Clockwise) og antall til 4.

-Gå til hovedtidslinjen din og trekk inn et tilfelle av symbolet fra Biblioteket. Husk å trekke inn riktig symbol, for nå har du jo to nesten like. Du skal trekke inn det som har tidslinje!!

-Lagre filmen og test den. INGEN TING SKJER!!!

-Nå må vi sette 30 rammer også i hovedtidslinjen. Sett en vanlig frame i frame 30. Her skal det ikke skje noen endring, men bare en visning av en animasjon over 30 rammer; derfor en vanlig frame framfor en KeyFrame.

-Lagre filmen og Test. SER DU - nå virker den.

DEL 2:

Vi skal gjøre det grafiske symbolet vårt om til et MC:

-Gå til Biblioteket og Ctrl + Klikk på hjulet. Velg det riktige også nå.

-Velg Properties i nedfallsmenyen.

-Nå velger du MovieClip i menyen!!!

-Se at symbolet i Biblioteket endrer seg til et MC-symbol.

Gå nå til hovedtidslinjen og merk alle rammene dine. Slett de ved å CTRL + klikke på de merkete rammene og velge Clear Frames

-Sett inn en ny KeyFrame i Frame 1 (hvis du ikke har en der allerede)

-Trekk inn et tilfelle av MC`et du redefinerte i Biblioteket.

-Lagre og Test. Hvis du har gjort alt riktig skal MC`et spille selv om det bare er en frame i hovedtidslinjen.


Når du er ferdig med denne øvelsen kan du gå videre og lage din første Tween.