INTERAKTIV BAKGRUNN (med hilsen fra Torun)Forberedelser:
• Tegn et kvadrat på 100x100 pixler i Illustrator, gi det en farge du liker
• Lagre ai-filen og eksporter kvadratet som fadesymbol.swf.

Lag symbolet :
• Åpne et nytt dokument i Flash (velg File->New->Flash file (Actionscript 2.0) og lagre det som fade.fla, Trykk (Ctrl+F8) for å lage et nytt symbol
• Kall symbolet firkant.
• Velg graphic behavior og trykk "OK"
• Velg fil – importer og finn fadesymbol.swf. Sentrer på senen.
• Gå tilbake til "Scene 1" som er hovedfilmen din.

Lag en knapp :
• Trykk (Ctrl+F8) for å lage en knapp
• Kall symbolet button_fade.
• Velg button behavior og trykk "OK"
• På Hit legger du inn firkant.
• Gå tilbake til "Scene 1" som er hovedfilmen din.

Lag et movieclip :
• Trykk (Ctrl+F8) for å lage et movieclip
• Kall symbolet fade_mc.
• Velg movie clip behavior og trykk "OK"
• Layer 1 kan du kalle fade, og i frame 1 legger du inn firkant og sentrerer på senen.
• I frame 15 og frame 30 trykker du F6. Mens tidslinjemarkøren står i frame 1 markerer du firkanten og velger alpha 0% i properties panelet. Det samme gjør du i frame 30.
• Velg hvilken som helst frame mellom 2 and 14 og velg Motiontween fra pop-up menyen i propertypanelet.
• Velg hvilken som helst frame mellom 16 and 29 og velg Motiontween fra pop-up menyen i propertypanelet.
• I frame 1 legger du inn action: stop();
• Lag et nytt lag som du kaller button, dra knappen inn på senen i frame 1 og sentrer.
• På knappen legger du inn action:
on (rollOver) {
gotoAndPlay(2);
}
• Trykk F5 i frame 30. Gå tilbake til "Scene 1" som er hovedfilmen din.
Lag bakgrunnen
• Kall lag 1 for bacground og legg inn fade_mc øverst til venstre på senen.
• I frame 1 legger du inn action: stop();
• Kopier movieclippet så det dekker hele senen.
• Lag eventuelt et nytt lag du kaller text. Skriv en valgfri tekst i frame 1.

Trykk Ctrl-Enter for å se den fantastiske filmen!

Den skal se ca slik ut.