Ukeplan - med forbehold om endringer.
Uke
Kompetansemål
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
18
Flash
Velge og bruke utstyr og programvare tilpasset produkt og rammevilkår.

Ukeoversikt med øvelser.

Tutorials - video

Tutorials - tekst

4 t.
Gjennomgang arbeidsflate: Tidslinjen, scenen, properties, verktøy, bibliotek, symboler, instanser.

Gjennomgang shape og motion tween, forskjell på grafisk og movie clip symbol.
4 t.
Repetisjoner mandag.
Gjennomgang motion guide, eksportering.
Oppgave ( 1 time): Innlevering, visning.
Tutorial: Masking og drop shadow
4. t
Gjennomgang import bilder, import og bruk av lyd.

Gratis lydeffekter.
Tutorial: Bruk av penneverktøyet og tegne på bakgrunn.

Oppgave: Øvelsesoppgave 1 – innlevering.
4 t.
Oppgave: Lag en webannonse for en kinofilm.

Dagsmål (minimum)
Alle skal ha gjort:
Øvelse 1, 2 og 3 samt forskjellen mellom graphic og movie clip.
Alle skal ha gjort:
Øvelse 4 og 5. Gjør gjerne øvelse 5 før 4…
Alle skal ha sett (og gjort): Tutorial: Masking og drop-shadow.
Alle skal ha sett:
Tutorial: Bruk av penne-verktøyet og tegne på bakgrunn.
Gjør oppgave: Øvelsesoppgave 1
Alle skal ha gjort:
Levert webannonse.Innføring flash

Etter dette kurset skal du kunne:

 • Lage nytt prosjekt, åpne, arkivere og eksportere.
 • Forstå tidslinjen, scenens avgrensede område, sette størrelsen.
 • Grunnleggende animasjonsteknikk.
 • Blyantverktøy – smooth linje
 • Malespann, fill gaps
 • Bruk av frames, keyframes
 • Grafikk – objekt
 • Movieclips
 • Forhåndsvisning, avspilling
 • Lage enkel tween - shape-tween og motion-tween
 • Sette en path
 • Bruke flere lag
 • Kunne lage en enkel animasjon med flere lag.

Introduksjon

All film er basert på en optisk illusjon. Når man viser mange stillbilder etter hverandre i rask rekkefølge vil øyet oppfatte det som kontinuerlig og flytende bevegelse. Benevningen er billedruter per sekund (frames pr.second fps). Film og fjernsyn viser henholdsvis 24 og 25 bilder pr sek.

Begrepet animasjon brukes om objekter som beveger seg, skifter farge, fasong, roterer osv. Film brukes som begrep på hele produksjonen, dvs at filmen kan inneholde animasjoner, lyd stillbilder, andre filmklipp m.m.

En animasjon må inneholde minimum 12 bilder pr sekund for å opprettholde illusjonen om nogenlunde naturlige bevegelser. Høyere billedfrekvens gir bedre bevegelse og mindre hakking, men også større og tyngre filer. Om filmen skal brukes på Internett er det et vesentlig poeng å begrense filstørrelsen.

Flash er et animasjonsprogram som bruker vektorgrafikk. Programmet har egne tegneredskaper. I tillegg kan man importere grafikk, bilder og video fra andre programmer.

Da Flash ble først introdusert var det vanlig å kun produsere korte sekvenser som: animerte bannere og knapper osv. Flash har etter hvert blitt mer og mer brukt innen flere medier som hele prosjekter. Dette kan være hele flash cd-rom, websider,webannonser, tv/kino reklamer, spill, telefon-animasjon og som program-intro (vignetter) på tv.
Hjelpemidler.
Det finnes mange tutorials på nettet. Det er bare å søke etter det du ønsker, og finne frem til det mest relevante blant resultatene. Noen har jeg valgt ut allerede, men det er bare en liten del av det som finnes. I tillegg har du Flash sin egen hjelpefil. Lær deg å bruke denne.

Gå til gjennomgang av arbeidsflaten.