Arbeidsflate
Det er flere arbeidsområder i Flash. Hovedarbeidsområdet er scene-vinduet og tidslinjen. Her setter du sammen og koordinerer alle elementene i filmen. I tidslinjen er hver enkelt filmrute som et stillbilde som sees på scenen. De ulike elementene og bevegelsene i filmen legges lagvis i tidslinjen.

Andre begreper i Flash er:

  • Symboler, det finnes tre forskjellige former for symboler, grafikksymbol, knappesymbol og filmklipp
  • Instans er en utgave av et symbol
  • Bibliotek, et arkiv hvor du kan samle og lagre alle elementer(symboler, lyd, bitmapbilder, vektorgrafikk og filmklipp/video) som du skal bruke flere ganger
  • Keyframes (nøkkelruter)
  • Lag


I tillegg til at Flash er et program til å sette sammen en film, inneholder programmet også mange tegne-og effektverktøy. Disse er vektor-basert i motsetning til f.eks Photoshop som er bitmap-basert.


arbeidsflate.png

Tidslinjen
Øverst er tidslinjen. Til forskjell fra for eksempel Final Cut, er de tallene du ser ikke sekunder eller minutter, men ruter. (Frames) Du kan selv bestemme hvor mange ruter pr sekund animasjonen din skal spille av i. Mere om det senere.

Husker du hvor mange ruter pr. sekund en video spilles av i videoformatet PAL?
Et lite hint: PAL er det europeiske videformatet.

Var det 30 ruter pr sekund?
Var det 25 ruter pr sekund?
Eller er det 24 ruter pr sekund?

Vet du hvor mange ruter pr sekund en animasjon må spilles av i for at vi oppfatter det som èn jevn bevegelse?
Hint: Det er lavere enn det vi ser film i vanligvis.

20 ruter pr sekund?
18 ruter pr sekund?
12 ruter pr sekund

Lag
Som i Photoshop kan man jobbe med lag (layers) også i Flash, og disse fungerer på samme måte som i Photoshop. Altså det øverste er topplaget. Lager man en bakgrunn for eksempel må den være nederst.

Det er svært viktig å navngi lagene etterhvert som man lager nye. Du aktiviserer laget ved å klikke på det, på samme måte som i Photoshop.

Scenen
scene.png
Dette er hovedarbeidsområdet. Det er her du setter sammen de ulike elementene som skal bli filmen din. Størrelsen på scenen angir størrelsen på din ferdige film. Denne kan du sette på ulike måter.

Du kan sette størrelsen fra Properties, eller velge ->Modify fra menylinjen og velge ->Documents.

Keyframes
Keyframes er kanskje et begrep du kjenner igjen fra Final Cut. Ved å sette keyframes forteller du Flash at akkurat her skal det skje en forandring, enten det dreier seg om størrelse, farge, animasjon eller lignende.

Du setter keyframes ved å markere ruten du ønsker i tidslinjen. Du kan enten høyreklikke og velge ->Insert Keyframe fra menyen, eller gå opp i hovedmenylinjen og velge ->Insert->Timeline->Keyframe.
keyframe.png

Verktøypaletten
Med tegneverktøyene kan du lage og forandre på grafikken du bruker i filmene dine. Før du begynner å tegne og male i Flash er det viktig å få en forståelse av hvordan verktøyene fungerer , og hvordan arbeidet med objekter kan påvirke andre objekter i samme lag.

Du kan omforme både linjer og former på mange forskjellige måter etter at du har tegnet dem. Et objekts kontur og hovedform blir behandlet som separate objekter, og du kan forme dem uavhengige av hverandre.

Tid for en enkel tegneøvelse. Gjør øvelse 1.