Øvelse 3: Shape tween

1)Lag et nytt dokument File>New. Velg nytt dokument
2)Velg det ovale verktøyet
3)Marker ingen linjer ( Merk: Viktig!)
4)Velg fargen du vil ha inni sirkelen
5)Tegn en sirkel ca midt på scenen
6)På tidslinjen - insert en keyframe i rute 40
7)Marker sirkelen mens markøren på tidslinjen står i rute 40 - og velg en annen farve. Du kan også forandre formen på den ved å trekke i kantlinjen.
8)Marker hele dette laget nå i tidslinjen


9)Gå ned til properties og velg tween>shape
10)Trykk enter for å spille av. Hva skjer nå?

Du kan også lage en shape tween ved å bruke verktøyet i undermenyen kalt " Objekt drawing". Da vil flash behandle strek og fyll som et objekt.
Prøv øvelsen over, men bruk denne gang object drawing.

Merk: Du kan IKKE lage en shape-tween av et symbol.

På tide å lage noe mere? Prøv deg på Øvelse 4: Soloppgang.